Chudnutie motivácia

V tomto blogu sa venujem niektorým aspektom chudnutia.

- Rozhodnutie musí vychádzať z vášho vnútorného presvedčenia, musíte si ujasniť, čo a prečo chcete dosiahnuť. Ako pri každej dlhodobej aktivite, aj tu sa treba pridržiavať  “umenia malých krokov”. Nechcite zmeniť všetko naraz.

- Všetko začína rozhodnutím! Ak sa rozhodnete pre chudnutie bielkovinovou diétou, ale pri prvej príležitosti  zlyháte, neboli ste skutočne rozhodnutí. Skutky, nie slová, nám ukazujú, čo naozaj chceme!  Neospravedlňujme sa konštatovaním: “Mám slabú vôľu!” Vytrvalosť a pevná vôľa sa musia premietnuť do životného štýlu.

-  Vyhýbajte sa častým myšlienkam na jedlo. “Kam smeruje myseľ, tam ide človek!”  Maškrtnosť neznamená hlad.

- Pri proteínovej (bielkovinovej) diéte majte vždy k dispozícii “záchranný balíček rýchlej pomoci” - povolenú zeleninu (druhy povolenej zeleniny nájdete v časti Proteínová diéta - Priebeh proteínovej diéty).  Keď vás pochytí hlad, siahnite do balíčka.

- Nevyhnutnou podmienkou efektívnej diéty je pohyb. Predpokladom vytrvalosti v cvičení je nadobudnutie pozitívneho vzťahu k nemu.

- Milujte život vo všetkých jeho formách, dbajte o vnútornú krásu.

- Vaša hodnota a sebaúcta nezávisia od pocitov a názorov iných.

- Nesústreďujte sa na výsledok, ale na cestu – cesta je cieľ. Váhu a meter na čas odložte.

- Ak ste bielkovinovú diétu porušili, nevzdávajte sa, nerezignujte, pokračujte v diéte. Aj pády sú súčasťou cesty k víťazstvu.

Komentáře

V tuto chvíli žádný komentář!

Zanechte svůj komentář

Neděle pondělí úterý středa Čtvrtek pátek sobota leden Únor březen duben Smět červen červenec srpen září říjen listopad prosinec